Selasa, 07 Jul 2020 / 16 Zulkaedah 1441
Tag: #Mungkar
  • Sabtu, 08 Sep 2018 20:57

    Kemungkaran Ini Sering Terjadi Dalam Pernikahan, Termasuk Tukar Cincin

    Sudah merupakan tradisi para pemuda dan pemudi kita sekarang ialah melakukan tukar cincin disaat tunangan mereka, padahal ini jelas-jelas merupakan tasyabuh (latah/menyeruapi) dengan orang-orang kafir.
  • Kamis, 01 Des 2016 05:58

    Mengingkari Kemungkaran Tidak Mesti Dengan Keonaran

    Jika mengingkari kemungkaran menimbulkan suatu kemungkaran yang lebih besar dan menimbulkan sesuatu yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh merubah kemungkaran pada saat itu walaupun Allah membenci pelaku kemungkaran dan mengutuknya.